سلام

بعد از یک ماه بالاخره وقت کردم بیام واینجا رو آب و جارویی بزنم. نیوشا خانومی با مهد جدیدی که می ره حسابی حال می کنه و بهش خوش می گذره. یه روز مشق ریاضی داره، یه روز مشق فارسی داره و یه روز انگلیسی! کلی واسه خودش باسواد شده دخملی ما لبخند با لباس فرم مهدش ازش کلی عکس گرفتم ولی هنوز وقت نکردم بریزم تو کامپیوتر و آپدیت کنم!

بابا ابراهیم هم حالش خوبه و اومده پیشمون و منتظره وقت عمل بهش بدن تا بریم مشهد، احتمالا ایندفعه هم نیوشا باید پیش مامان بزرگ بمونه!

جمعه ی هفته ی پیش با رامهر کوشولو و مامانی و باباییش رفتیم بیرون پیک نیک و حسابی خوش گذشت بهمون! امشب هم می ریم خونه ی یزدان وروجک چشمک

از همه ی دوستان عزیز ممنونم که مارو تنها نمی ذارن و بهمون دلگرمی می دن قلب

به زودی با عکسهای نیوشا برمی گردیم!!!