سلام به همگی

 

و

 

 

و

 

 

جاری خواهرم یه نی نی خیلی ناز داره به نام ویدا، از وقتی نیوشا اسمشو شنیده (هنوز ندیده) به من گیر داده که از بازار واسه من نی نی واقعی بخر تا بزرگش کنم اسمشم بذارم فاطمه کوچولو!!!!! می گم حالا چرا از بازار؟ می گه آخه باید از بازار بگیری بذاری تو دلت بعد که بزرگتر شد شکم تو هم بزرگ شد بری دکتر شکمتو پاره کنن نی نی منو در بیارن!!!! می گم خوب خودت این کارو بکن من که نی نی نمی خوام تو می خوایی، می گه: آخه من کوچیکم دردم میاد  شکممو پاره کنن شیطان

 

یه چند روزی هم هست که می گه من از کفش تق تقو خسته شدم و کفش Sport واسم بخرین...

 

چند وقته بعضی صبح ها که از خواب بیدار می شه خواب شبشو واسم تعریف می کنه، ولی من مطمئن نیستم که راست می گه یا من درآوردیه!