تو اوج تب و سرماخوردگی می خواد بره بیرون... اگه بگیم مریض هستی و باید استراحت کنی تا خوب بشی گریه می کنه و می گه من گناه دارم مگه نمی دونین من مریضم برای چی اذیتم می کنین؟! اینقدر لوس شده که حد نداره افسوس

 

روز پنجشنبه:

نیوشا: مامانی چرا من مریض شدم؟

من: آب سرد خوردی، مواظب نبودی برای همین سرما خوردی.

نیوشا: خوب حالا که مریض شدم دعا می کنی زود خوب بشم آخه مامانی (مامان من) گفته هر کی مریض می شه دعا کن تا خوب بشه!

من: خوب منم دعا می کنم که زود خوب بشی.

شنبه:

نیوشا: مامان دعا کردی من خوب بشم؟

من: آره مامانم یه عالمه برات دعا کردم.

نیوشا: الکی نگو تو اصلا بلد نیستی دعا کنی برای همین من خوب نشدم.

من: تعجب

نیوشا: اصلا زنگ بزن به مامانی بگم دعا کنه. اون بهتر بلده! قهر